Verlengde A16

Beste tuinders.

Helaas zitten de mensen met schade nog steeds te wachten op de schade afhandeling veroorzaakt door de aanleg van de Evides leiding van begin dit jaar, het is in behandeling maar duurt wel erg lang.

De schade veroorzaakt door de Groene boog is gelukkig wel snel en naar wens afgehandeld.

De Groene Boog gaat vanaf nu beginnen met het zand rijden om de nieuwe tijdelijke AVO-rotonde aan te leggen en gaan rijden over de stalen rijplaten naast ons complex. Hiervoor zijn 3 trillingsmeters aangebracht aan huisjes welke constant uitgelezen worden via een sateliet verbinding. Mocht er schade ontstaan aan huisjes of aan de omgeving neem dan snel contact op met Theo Koster of met het bestuur via mail of website.

En het is wintertijd dus zoveel mogelijk het hek dicht aub zeker in het weekend

27 maart 2019.

Beste tuinders,
 
Het nieuwe seizoen 2019 staat op het punt van beginnen en een nieuw tuinjaar is weer in het verschiet.  Het complex heeft de laatste ingreep van de Evides leiding, aangelegd door van Vulpen, overleeft en wacht nu op wat droger weer om de grond af te werken en in te zaaien. Het nieuwe seizoen begint komend weekend en de nog steeds geldende en door allen voor akkoord ondertekende regels zullen weer gaan gelden. Het terrein wordt afgesloten door de slagboom en voor eventueel vervoer naar de tuinen van materiaal zal net als voorheen een afspraak gemaakt moeten worden.
 
Wat is de stand van zaken en wat zal er nog moeten gebeuren om ons complex weer een normaal en fris en opgeruimd aanzien te geven.
 
Er zijn al sinds begin 2016 onderhandelingen over het verplaatsen en opnieuw aanleggen van ons complex.
Vele zaken zijn naar tevredenheid afgehandeld , maar helaas ziet ons complex er nog niet uit. Gemeente SO heeft het geld, beschikbaar gesteld door RWS, voor het nieuw inrichten van ons complex geheel opgebruikt en het eindresultaat is om te huilen. De afgesproken inrichting en oplevering volgens het in begin 2016 afgesproken protocol wordt niet nageleefd.
Op dit moment geeft SO op geen enkele manier uitleg en opheldering over de stand van zaken en hoe het nog resterende werk uit te voeren.
Hierbij wijst SO al geruime tijd naar gemeente Beheer om de problemen met het huidige rioolstelsel aan te pakken en ook de afvoer van het oude riool op het nieuwe riool goed te laten functioneren. Dit zou na de aanleg van de Evides leiding mogelijk kunnen gebeuren, maar tot op heden hebben we nog steeds geen uitsluitsel hierover en horen we ook niet hoe, wanneer en of het wel kan dit jaar.
 
We begrijpen niet dat een toch zo groot bedrijf welke de belangen van hun gronden en huurders van hun gronden moet behartigen ons complex in deze zeer slechte staat achter laat, de aannemers wel de wegen kapot laat rijden, maar niet weer in normale toestand laat terugbrengen en zelf ook totaal niet ingaan om de wegen in een normaal beloopbare staat te brengen, zodat wij met droge voeten op onze tuinen en bij de kantine kunnen komen.
Beste mensen heeft u a.u.b. begrip voor deze moeilijke situatie waarin we ons nu bevinden. Het bestuur blijft met man en macht werken en onderhandelen om alles voor elkaar te krijgen wat er de afgelopen jaren is afgesproken. Totdat we weer contact krijgen en eventueel duidelijk krijgen over wat er nog te gebeuren staat de komende tijd moeten we het doen met de huidige situatie en daar het beste van maken.
Zodra er weer wat bekend is, zal dit weer kenbaar gemaakt worden.
 
Theo Koster,
Verplaatsing tuinen,
A.T.V.Terbregge.Het volkstuinencomplex gaat hinder ondervinden van de (voorgenomen) aanleg van Rijksweg 13/16 Rotterdam 
Namens de vereniging is de heer Theo Koster contactpersoon voor overleg met Rijkswaterstaat en de Gemeente Rotterdam.10-6-2018 

Beste tuinders 
 
Zoals jullie wel gemerkt hebben is er veel heel veel activiteit op ons complex wat eigenlijk na de vele besprekingen nu niet het geval had moeten zijn. Alles had eigenlijk al eind februari gereed moeten zijn, maar helaas door onvoorziene omstandigheden is dat niet gelukt. Na de vele gevoerde gesprekken met de gemeente worden we nu geconfronteerd met de feitelijk uitvoering van de bestekken en daarmee gaat het meestal goed, maar helaas ook niet altijd zoals wij graag zien.
Nu in het seizoen hebben de nieuwe beginners nog steeds geen tuin en hebben de andere leden last van de werkzaamheden zoals af en toe afsluiten van stroom om de nieuwe kasten te installeren en afsluiten van de waterleiding om hieraan te werken, ook is er nu begonnen om de huidige niet altijd goed functionerende wifi te vervangen door een ander en beter systeem waarvoor de voorbereidende werkzaamheden nu uitgevoerd worden zoals in het bestek omschreven en daarvoor worden de wifi palen met elektra aansluitingen verplaats om alles in gereedheid te brengen voor de nieuwe installatie. Ook zal er komende tijd aan het riool gewerkt worden bij de nieuwe toegangsweg zodat we hier ook wat hinder van zullen ondervinden.

Het bestuur heeft nadat de aannemer begin dit jaar het werk stilgelegd heeft omdat er volgens hem niet gewerkt kon worden diverse malen uitvoerig met de gemeente om de tafel gezeten om de toekomstige problemen zo minimaal mogelijk te houden en onze tuinders zomin mogelijk hinder te laten hebben van de werkzaamheden.

Omdat hinder niet uitgesloten kon worden heeft het bestuur toch weer voor elkaar gekregen dat alle tuinders ook dit jaar net als vorig jaar geen grondhuur hoeven te betalen ter compensatie voor de hinder ten gevolge van de werkzaamheden.  

Mochten er nog vragen zijn aangaande de werkzaamheden of andere zaken welke te maken hebben met de verplaatsing van de tuinen neem dan zoals als eerder gemeld contact met mij op, omdat ik als aanspreekpunt naar de gemeente de zaken dan kan bespreken en/of oplossen.
 
Met vriendelijke groet
Theo Koster
A.T.V.Terbregge
A16-verplaatsing tuinen

Tegenslag nummer           ???????            17  !!!!!!!!!!!!!!!!

Beste tuinders en belangstellenden

Helaas vandaag wederom een nieuwe tegenslag.

Na 3½ jaar van onderhandelen, afspraken maken en deskundigheidsrapporten van velen zijn we weer op een punt van groot verdriet gekomen.
Nadat de oplevering van de nieuwe tuinen niet op 28-2-2018 zoals ook afgesproken niet doorging en RWS wel op 1-5-2018 onze onteigende tuinen wil slopen, zijn we nu weer genoodzaakt net als 18 jaar geleden om onze spullen op te gaan slaan in containers. De gemeentelijke afd. vastgoed van SO heeft de regie over de voorbereiding en uitvoerende werkzaamheden welke betaald zijn door RWS en brengt dit op de markt om uitgevoerd te worden.  Door het opnieuw uitstellen van oplevering en de eis van RWS om toch te gaan slopen moeten we dus weer onze eigendommen uit het huisje in de oplegger leggen, uit de oplegger in de container stapelen. Daarna misschien nog dit jaar juli opnieuw oppakken uit de container op de oplegger naar de nieuwe tuinen en dan eindelijk alles op zijn plaats zetten. Er wordt overal rekening mee gehouden zeggen de deskundigen en de tuinders worden flink geholpen???????????????

Alleen vergeten ze dat deze tuinders een leeftijd van tussen de 60 en 80 jaar hebben voor wie alle extra werkzaamheden niet vanzelfsprekend zijn en sommige zaken moeten zij ook door anderen laten uitvoeren. We komen om gezellig te tuinieren en met onze medetuinders een gezellig jaar te hebben.

De containers worden niet bij de tuinen gezet door SO maar op de parkeerplaats, omdat de prijs van het plaatsen nabij de huisjes te duur zou zijn.??? We mogen ze wel zelf bij de tuinen plaatsen!!! En terugplaatsen op de parkeerplaats en/of bij de nieuwe tuinen.

Ook zijn er in het verleden afspraken gemaakt tot het plaatsen van speelse zaken rondom de kantine zoals het speelse karakter van het middenplein. Voor de kantine was er een eiland gedacht en de speelse elementen zouden achter de kantine komen. We hebben nu al een brug maar de rest ???!!!!!
zoals wij graag zien en hebben aangegeven ??? We moeten zelf ons terras laten veranderen, stenen eruit, ophogen, stenen opnieuw leggen.

Tegen het eind van deze eindeloze weg van onderhandelen en uitvoering worden we wel een beetje moe van het steeds weer moeten vragen om bepaalde werkzaamheden en om werkzaamheden goed uit te voeren. De lijst met opmerkingen wordt niet echt kleiner.

Toch blijven we maar doorgaan om het gewenste eindresultaat te behalen, het zal nog een warme zomer worden denk ik, helaas zonder nieuwe tuin.
 
Theo Koster
A.T.V. Terbregge
Bestuurslid
Verplaatsing tuinen

17 april 2018 

Hoera Hoera Hoera.
De aannemer AHvrij gaat zijn werkzaamheden weer opstarten om de nieuwe tuinen gebruiksklaar te maken. We zitten nog steeds te wachten op een nieuwe planning om te zien wanneer wij eindelijk aan de slag kunnen. In aanloop naar deze werkzaamheden zijn er natuurlijk nog vele klusjes op ons complex om aan te pakken. Het tuinteam zal een lijst publiceren van wat er zoal gedaan kan worden met zijn allen. 

Verder hebben we op het nieuwe toegangshekken vanaf zaterdag 21 april 2018 nieuwe sloten zitten, dit geld voor het voetgangers hek en de grote toegangspoort en ook voor het blokhutje voor de invaliden karren en rollators.

De sleutel omruil zal zaterdag 21 april plaatsvinden van 11.00 uur tot ongeveer 15.00 uur.
​

Bij inlevering van extra oude sleutels zal de borg van 5 euro worden terug gegeven.
Elk lid krijgt 1 sleutel en een extra sleutel kost 10 euro.
De leden moeten een sleutel overeenkomst tekenen voor de afgegeven sleutels en u bent verantwoordelijk voor deze sleutels . Bij verlies of diefstal dit dan ook bij de vereniging melden.
De sleutels zijn gecertificeerd en kunnen alleen door de vereniging bijbesteld worden.
Vanaf zaterdag 21 april 2018 zal het toegangshek dus alleen met de nieuwe sleutel geopend kunnen worden.

Omdat we in deze onstuimige tijd keer op keer diverse niet gewenste personen zien rondrijden willen we ons toegangshek iedere dag vanaf ongeveer 17.00 uur gaan sluiten. Is er iets te vieren en krijg je veel mensen op bezoek neem dan even contact op met het bestuur , zodat er wat aangepast kan worden.

28-2-2018
Vandaag zouden we de vlag uithangen en champagne drinken op de oplevering van onze nieuwe tuinen en de start van het  bouwen  van de nieuwe bestelde tuinhuisjes, maar helaas de waarheid is jammer genoeg anders en we zitten letterlijk en figuurlijk in de kou en hadden het graag anders gezien.

De onderhandelingen over het gedeeltelijk goed opleveren voor het nieuwe tuinseizoen zijn volop gaande met alle partijen en wij  proberen natuurlijk om een zo normaal mogelijk tuinjaar te hebben , wat natuurlijk niet zal gaan lukken, wetende wat er dit jaar nog allemaal over ons heen komt. De huidige toestand van de wegen en aansluitingen van de nieuwe op de bestaande wegen zijn niet acceptabel evenals de toegangsweg en het nieuwe hek met parkeerplaats zijn nog niet goed voor onze leden met rollator, scootmobiel , fiets en te voet en  zal aangepast moeten worden om ongelukken te voorkomen.

De oplevering van de tuinen zal 1 tot 6 maanden kunnen opschuiven al naar gelang de weersomstandigheden en de toestand van de slappe natte gronden en we krijgen nog geen zekerheid over een datum. Wat dit betekend voor de bestelde huisjes zal worden geinventariseerd en hier zal een acceptabele oplossing voor moeten komen, evenals eventuele opslag van de eigendommen en andere zaken van de tuinen van de leden die moeten verhuizen, omdat RWS wil/moet vasthouden aan de datum van 1-5-2018, omdat anders ook hun planning gevaar gaat lopen. Hierover zullen ook nog onderhandelingen plaats vinden over wat er eventueel op kleine schaal nog mogelijk is.

Het vervolg van de werkzaamheden van de Evides leiding begint steeds meer vorm te krijgen en hier worden we ook niet heel blij van.  SO en RWS en Evides proberen de werkzaamheden aan elkaar te koppelen om zoveel mogelijk overlast te voorkomen, wat natuurlijk niet te voorkomen is. Verder heeft SO ook met de beheerder van het onderhoud van ons complex contact gezocht om het achterstallige onderhoud van het riool ook dit jaar mee te nemen in de werkzaamheden op ons complex, zodat de paden dan allen open gaan en opnieuw bestraat gaan worden en wij dan de komende 20 jaar onderhoudsvrij zullen zijn????? 
 
Wilt u verder geinformeerd worden over wat het precies voor je betekend en kunt je vertellen hoeveel opslag je eventueel nodig heb maak dan een afspraak met mij en ik zal  je graag zoveel als ik weet op dat moment informeren over wat er staat te gebeuren.


Verder hieronder nog wat links aangaande de werkzaamheden en wat rand informatie over de A16.
http://www.a16rotterdam.nl/fotografie/fotografie+volkstuinders/default.aspx
http://www.a16rotterdam.nl/nieuws/961088.aspx

Beste Tuinders

16-1-2018

Vandaag slecht nieuws ontvangen wat betreft de voortgang op de nieuwe locaties van de te maken tuintjes.
De aannemer heeft aangegeven dat hij de nodige werkzaamheden wat betreft het aanleggen van de tuinen, de wegen, de betonplaten en de kabels en leidingen niet kan uitvoeren, omdat de grond te zacht is om er in te werken en dat de grond ook weggedrukt wordt door de machine, waardoor de sloten weer dicht gedrukt worden.
Er wordt op dit moment door de gemeentelijke dienst SO bekeken hoe de geotechnische situatie is en wat er verwacht kan worden op de slechte plekken.
Verdere informatie is er op dit moment nog niet voorhanden en zal komende tijd medegedeeld worden, zodra er duidelijkheid is wat er nog wel gemaakt kan worden en wat niet.
Wel is duidelijk dat de oplevering niet op 28 februari 2018 zal geschieden, maar in ieder geval later en wat de consequenties zijn wat betreft de bestelde huisjes zullen we moeten inventariseren en daar oplossingen voor moeten vinden.
Graag aan mij doorgeven wat en wanneer er besteld is en wat de leveringsdatum ongeveer is en wellicht is er met de firma van de huisjes nog wat af te spreken en dat dan allemaal a.u.b. aan mij doorgeven het liefst per mail of naar de mail van de vereniging atvterbregge@kpnmail.nl
Heel vervelend nieuws en we gaan er toch het beste maar weer van maken om toch tot een goede oplssing te komen voor alle partijen.
We gaan oplossingen vinden voor eventuele opslag, langer handhaven bestaande huisjes wat kan er nog wel afgewerkt worden en eventuele schadevergoeding als er onkosten gemaakt moeten worden.

Theo Koster
Bestuurslid A.T.V.Terbregge
aangaande verplaatsing tuinen

Dinsdagmorgen 18 april 2017 zijn in het verenigingsgebouw van A.T.V. Terbregge nu ook door Yvonne Claassen-Thiers namens de RBVV en Hans Vos , voorzitter A.T.V. Terbregge de handtekeningen gezet onder het protocol. Eerder was het protocol al ondertekend door RWS en de Gemeente Rotterdam. In het protocol staan de werkafspraken en processtappen betreffende gedeeltelijke verplaatsing van volkstuinen op het volkstuinencomplex Terbregge en (gedeeltelijke) verplaatsing of beëindiging verhuur nutstuinencomplex “In de Luwte” in het kader van de uitvoering van rijksweg A16 Rotterdam.

Foto

Maandag 10 april 2017  

Gemeente Rotterdam College van Burgemeester en Wethouders
Pex Langenberg
Wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur
Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam
Commissie BWB Commissie EHMD
Website: www.rotterdam.nl E-mail: bbo@rotterdam.nl Fax: (010) 2673560 Inlichtingen: A.J. van den Berg Telefoon: 010 4897338
Cluster: Stadsontwikkeling Ons kenmerk: BS17/00269 17/001665017bb002853 Uw kenmerk: actualiteitenraad 16 maart 2017
Betreft: Compensatie Volkstuinders Terbregge
Datum: 30 maart 2017

Geachte commissieleden.Op 16 maart 2017 is het onderwerp compensatie voor Volkstuinders Terbregge behandeld in de actualiteitenraad, aangevraagd door raadslid Q. Velter (SP). Tijdens de behandeling heeft mijn collega, wethouder Schneider, toegezegd u uiterlijk 1 april te informeren over de bestuurlijke escalatie en onderhandelingen met Rijkswaterstaat inzake het dispuut over de hoogte van de herinrichtingskosten ATV Terbregge en De Luwte (17bb2444). Raadslid Velter gaf op 16 maart het volgende aan:
Een deel van het tuinderscomplex van Volkstuinvereniging Terbregge moet wijken voor een verbindingsweg tussen de A13 en A16. Er is afgesproken dat zij gecompenseerd worden. Door een conflict over de hoogte van de verhuiskostenvergoeding tussen de gemeente en Rijkswaterstaat, kan de verhuizing niet doorgaan. De nutstuinders zijn al vertrokken en de leden van ATV Terbregge wachten op het ondertekenen van een protocol door de Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat. Pas na ondertekening kunnen zij hun huisje aan Rijkswaterstraat verkopen. Tot nog toe hebben ze nog geen vergoeding ontvangen en het nieuwe seizoen komt er weer aan.™
Ik kan u meedelen dat inmiddels overeenstemming is bereikt en dat het herinrichtingsproject conform planning uitgevoerd zal gaan worden. De Gemeente Rotterdam zal deze week de noodzakelijke overeenkomst met Rijkswaterstaat ondertekenen, waarna Rijkswaterstaat de met de volkstuinders reeds overeengekomen schadevergoedingen kan uitbetalen. Hiermee verwacht ik toezegging 17bb2444 af te kunnen doen.
Met vriendelijke groet,
 Pex Langenberg Wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur

Theo Koster

Zondag 2 april 2017 

Beste tuinvrienden 

Eindelijk zit er goed schot in de onderhandelingen met SO en RWS.
Deze partijen hebben eindelijk overeenstemming over de hoogte van de kosten voor nieuwbouw van ons complex, en overeenstemming over een verklaring tot overdracht van de grond van OS naar RWS.
Grote dank zijn we toch verschuldigd aan de heren van RWS die ondanks hun grote bezwaar tegen de hoge ingediende vergoedingen voor enkele werkzaamheden van SO toch akkoord zijn gegaan met de declaratie.
De intentie is om komende week de verklaring te tekenen betreffende de overdracht van de grond en hieraan gekoppeld is de uitbetaling van de vergoeding voor de tuinders die moeten vertrekken. Zodra deze is getekend zal een ieder een uitnodiging krijgen om de huurontbindingsformulieren te ondertekenen en dan kan de vergoeding overgemaakt worden aan de tuinders.
Tussen de betrokken partijen bij het verplaatsen van onze tuinen zal een protocol getekend worden , waarin de eisen en verplichtingen staan beschreven waaraan partijen zich verbinden door ondertekening.
Alle partijen  te weten ATV Terbregge , RBVV, RWS en Gemeente Rotterdam SO zullen waarschijnlijk op 18 april 2017 dit PROTOCOL ondertekenen.

Theo Koster

Onderstaand een bericht van RTV RIJNMOND:

donderdag 2 maart 2017, 20:58

Amateurtuinders boos op gemeente Rotterdam A13/A16
Theo Koster van Amateur Tuinders Vereniging Terbregge De leden van Amateur Tuinders Vereniging Terbregge in Rotterdam zijn het wachten zat. Door de aanleg van de verbindingsweg tussen de A13 en de A16 moet een deel van het tuinderscomplex op het Terbregse Veld wijken. In totaal moeten 31 huisjes worden verplaatst. Door een conflict over de hoogte van de verhuiskosten tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam kan de verhuizing voorlopig niet doorgaan. Volgens woordvoerder Theo Koster van Tuindersvereniging Terbregge moet er snel duidelijkheid komen.

“Wij willen graag beginnen met verhuizen. Het had allang gebeurd kunnen zijn maar alles ligt op dit moment stil. Dat komt omdat de gemeente er niet uitkomt met Rijkswaterstaat.”

Overeenkomst
Rijkswaterstaat laat in een reactie weten de gang van zaken te betreuren. Er is in de zomer van 2016 al een financiële overeenkomst met de tuinders gesloten. Nu moet er nog een deal tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam worden gesloten.

De intentie is om dit uiterlijk 15 maart door de ondertekening van een protocol te regelen. Daarna kan de uitbetaling van schadeloosstelling aan de individuele tuinders beginnen.


Onderstaand de tekst van de brief van de RBvV die mede namens het bestuur en de tuinders van A.T.V. Terbregge aan de leden van de Commissie BWB is gestuurd:

Aan de leden van
De Commissie Bouwen Wonen en
Buitenruimte

Rotterdam, 1 maart 2017

Betreft: Tuinders ATV Terbregge in de knel tussen Stadsontwikkeling en
Rijkswaterstaat

Geacht Commissielid,

Begin januari 2015 werd een fors aantal tuinders van ATV Terbregge opgeschrikt door
het feit dat zij voor de tweede keer gedwongen zouden worden hun huisjes af te
breken en elders op het complex opnieuw op te bouwen. De verbindingsweg naar de
A13/A16 zou dwars door het complex worden aangelegd.
Alhoewel er formeel tegen de aanleg is geprotesteerd hebben het bestuur van ATV
Terbregge en de RBvV zich coöperatief opgesteld en meegewerkt aan het opstellen
van een zogenaamd protocol met de bedoeling het proces niet te vertragen.
In dit protocol werden afspraken vastgelegd over de taken van SO, RWS en de formele
huurder de RBvV. Voor de tuinders was een belangrijk onderdeel dat in dit protocol de
vergoedingen werden afgesproken die getroffen tuinders zouden ontvangen voor het
afbreken van hun huisje en tuin. Een aantal van hen zouden opnieuw een huisje elders
op het complex bouwen en opnieuw hun tuin inrichten, een ander deel wenste te
vertrekken.
Een aantal van hen is nl. van gevorderde leeftijd en ziet het niet meer zitten om
wederom opnieuw te beginnen.
De gesprekken liepen voorspoedig en plezierig. Op 27 oktober 2015 lag er een protocol
dat nog op een paar details na ondertekend kon worden. Op 22 januari 2016 had het
protocol ook de juridische toets doorstaan en was het wachten op de laatste input van
SO en zou het protocol ondertekend kunnen worden. Op 24 februari 2016 was RWS
akkoord maar moest SO nog groen licht geven maar de signalen waren positief. Toen
kwamen er een aantal eisen van de nutstuinders van de Lage Limiet die veel tijd en
overleg vergden maar op 14 juli en 16 augustus 2016 was de verwachting
aanwezig dat er nu echt snel ondertekend zou worden.
Op 19 september wachtte RWS nog op SO voor input in verband met de berekening
van de schadeloosstelling. Moet ik nog even doorgaan?
Het gebak stond al klaar op 23 september maar op 16 oktober moest er eerst nog een
laatste check komen en op 23 oktober en 24 november 2016 was SO nog steeds niet
akkoord.
Sindsdien zijn er nog een groot aantal afspraken gemaakt om het protocol te
ondertekenen.
Knelpunt blijkt uiteindelijk te zijn dat SO en RWS er niet uitkomen met betrekking tot
de vergoeding die RWS kan betalen aan de Gemeente Rotterdam als
schadeloosstelling.
Een nieuw overleg tussen partijen staat gepland op 15 maart aanstaande en als ze er
dan nog niet uitkomen (wat zeer waarschijnlijk is) dan zoekt men het hogerop bij de
projectdirectie.
De tuinders van ATV Terbregge zijn het echter zat. Op 1 april aanstaande begint weer
het tuinseizoen en er zouden struiken gepland moeten worden en bloemen moeten
worden ingezaaid.
De vertrekkende tuinders zijn gedwongen hun huisje te onderhouden en de tuin te
bewerken totdat de huisjes en tuinen formeel aan RWS zijn overgedragen.
Dat kan echter niet want SO ondertekent het protocol niet omdat RWS in hun visie niet
voldoende betaalt.
Leden van de Commissie BWB dit verhaal is aan de tuinders en ons bestuur niet meer
uit te leggen. Kunt u ervoor zorgen dat het protocol nu snel wordt ondertekend of dat
het uitbetalen van de schade aan de getroffen tuinders niet meer afhankelijk is van het
ondertekenen van dit protocol?
Vanzelfsprekend zijn we bereid om e.e.a. mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de tuinders van ATV Terbregge

Yvonne Claassen-Thiers
Voorzitter
 

Zaterdagmiddag 18 februari 2017
Een prettige en nuttige bijeenkomst van alle leden die een nieuw plekje konden kiezen op ons mooie complex. 
Daarbij waren er ook leden aanwezig die geïnteresseerd waren in hoe het er allemaal uit komt te zien en wat er nog voor komt kijken om alles gereed te krijgen en ook om de te verplaatsen leden bij te staan in hun keuze.  
Alle belanghebbenden hebben hun keuzes bekend kunnen maken en hebben hun nieuwe plaats toegewezen gekregen. Hierbij hebben ze allemaal de plek van hun keuze kunnen krijgen, heel fijn om allen zo tevreden te stellen.
Na de keuzes van de “oude leden ” konden ook de nieuwe belangstellende hun keuzes bekend maken en ook zij konden de plaats van hun keuzes toegewezen krijgen. 
Daarna moest dan ook nog de plaats van het nieuwe huisje en schuur op de juiste plaats getekend worden om daar een goede fundering neer te leggen. Al met al een prettige en fijne middag voor onze leden die willen verhuizen en eindelijk een grote stap voorwaarts in deze vervelende tijd van moeizame onderhandelingen met de gemeente.
Maar we blijven verder onderhandelen om toch alles op tijd gereed te krijgen en dat te krijgen wat toegezegd is.

9-2-2017
​Beste leden hierbij een brief  het college over ons complex te vinden onderstaand website adres of klik op de datum of klik op 17bb0031enz.

http://www.ris.rotterdam.nl/cgi-bin/search.cgi/action=search/pos=0 
11-01-2017
Bijlage
17bb31 Wethoudersbrief Schneider over nutstuinen De Luwte
Ons kenmerk: BS16/01271 – 17bb000031 Uw brief van. 9 februari 2016 Betreft .]

 verder dan ook het begin van de problemen voor ons op de volgende link kopieer deze om verder te kijken.
http://www.ris.rotterdam.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=234778/type=pdf/16bb988_Afschrift_brief_tuinierders_van_de_Luwte_over_probleem_als_gevolg_van_de_aanleg_van_A13_A16.pdf#search=”16bb988″
en ook 
http://www.ris.rotterdam.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=punt/env=standard/id=62508

Gemeente Rotterdam Onderwerp: Opheffing nutstuinen Lage Limiet als gevolg van aanleg A16 – ongevraagd advies Bezoekadres: Argonuatenweg 23, Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Internet: rotterdam.nl Gemeente Rotterdam College van Burgemeester en Wethouders Postbus 70012 3000 KP ROTTERDAM Geacht college, Onlangs hebben de ongeveer 100 huurders van nutstuinen aan de Lage Limiet van de Rotterdamse Bond van Volkstuinders de mededeling gekregen dat de huur van hun tuinen per 1 oktober 2016 wordt opgezegd. Als reden voor deze opzegging wordt aangegeven “dat de toegangsweg tot de A13/A16 dwars door het complex zal worden aangelegd met als gevolg dat de nutstuinen waarschijnlijk in zijn geheel zullen verdwijnen.” Dat is om meerdere redenen een hard gelag voor deze tuiniers die veelal gedurende een lange reeks van jaren hun groenten en kruiden voor eigen gebruik hier verbouwen. Een vorm van stadslandbouw avant la lettre, die het stadsbestuur met regelmaat toejuicht en bevordert. Zoals ook de gebiedscommissie dat in het gebiedsplan 2014-2018 heeft gedaan. Het is des te wranger dat hen dít overkomt omdat de laatste jaren de mogelijkheden voor deze vorm van stadslandbouw in ons gebied afnemen en er dus op dit moment nauwelijks een mogelijkheid is om elders in het gebied een nutstuin te bemachtigen. De groep waar het hier om gaat is zeer divers van samenstelling. Het tuinieren op dit terrein draagt bij aan sociale samenhang, onderling begrip en integratie in met name Schiebroek. Daar komt dan nog bij dat de feiten anders liggen dan de RBvV suggereert. De nutstuinen zijn gelegen in het deel van het volkstuincomplex, waar de ontsluitingsweg van het industrieterrein nu juist niet komt te liggen. Het tracé van de ontsluitingsweg loopt over het noordelijk deel van het complex, waar de zogenaamde verblijfstuinen (tuinen met huisjes) liggen. De RBvV en de ATV Terbregge ontruimen nu de nutstuinen om daar vervolgens de leden met een verblijfstuin een plek te bieden. Het directe verband dat in de huuropzegging wordt gelegd tussen de aanleg van de ontsluitingsweg voor het industrieterrein Schiebroek en het verdwijnen van de nutstuinen is er dus eigenlijk niet. Die opstelling geeft blijk van onderwaardering van deze tuiniers, die met veel toewijding en plezier hun stukje grond bewerken. Het zou de betrokken partijen gesierd hebben als zij net zo goed op de belangen van de huurders van de nutstuinen hadden gelet als op die van de andere tuiniers. Indirect is dit natuurlijk wèl een gevolg van de keuzes die gemaakt zijn of worden bij de inpassing van de A16. Van: A.C.H. Hammink E-mall: gebiedH íllegersbergSchiebroek@rotterdam.nl Datum: 23 februari 2016 Blad: 212 Datum: 23 februari 2016 Aangezien Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam (tegen het advies van vele betrokkenen en ook de gebiedscommissie in) vasthouden aan een ontsluitingsweg ten zuiden van de A16 R’dam en niet ten noorden daarvan, hebben zij de morele plicht om er voor te zorgen dat er een oplossing komt voor dit probleem en dat deze groep kan blijven tuinieren. Om die reden adviseert de gebiedscommissie uw college unaniem en met klem om de mogelijkheden te onderzoeken om dit ongewenste gevolg van de aanleg van de A16 ongedaan te maken en daarover in gesprek te gaan met de RBVV, de ATV Terbregge, maar vooral ook de groep tuiniers die het betreft. In afwachting van uw reactie,
Hoogachtend, !\1 \ i H.M. Kamps Hammink !
Voorzitter gebiedsdirecteur \

​\ Cc Leden van de commissie BWB 

Gemeente Rotterdam College van Burgemeester en Wethouders
Aan de commissie BWB Drs. R.E. (Ronald) Schneider Wethouder Stedelījke Ontwikkeling en Integratie Bezoekadres:
Stadhuis Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam
Postadres: Postbus 70012 3000 KP
Rotterdam Website: www.rotterdam.nl E-mail: bbo@rotterdam.nl Fax: (010) 2673560 Inlichtingen: Cg. Booster Telefoon: 010-4897563 Cluster: Stadsontwikkeling Ons kenmerk: BS16/01271 – 17bb000031 Uw brief van. 9 februari 2016
Betreft: nutstuinen De Luwte
Datum: 9 januari 2017

Geachte commissieleden,
Medio februari 2016 is ophef ontstaan vanwege het voornemen om een deel van het complex van de nutstuinders op “De Luwte” gelegen op het terrein van ATV Terbregge op te heffen. Op 9 februari 2016 bent u hiervan in kennis gesteld door een afschrift van de brief aan het college van de tuinders van De Luwte (16bb988). Tevens heeft u een afschrift van het ongevraagde advies van de gebiedscommissie Hillegersberg-Schīebroek aan het college ontvangen over deze zaak (16bb1440). Ik heb de vertegenwoordigers van de nutstuinders toen gemeld, dat ik alle vertrouwen had dat de gemeente de zaak naar tevredenheid zou kunnen oplossen en heb u daarover geïnformeerd. Met deze brief informeer ik u over de voortgang.

Er is de afgelopen periode naarstig gezocht naar voldoende ruimte die aansluit op het te handhaven deel. De oorzaak voor het verlies van ruimte is de noodzakelijke inpassing van de A16/A13 Rotterdam in het stedelijk gebied. De nieuw aan te leggen aansluiting op de Ankie Verbeek-Ohrlaan en de ontsluiting van het bedrijventerrein Schiebroek zijn onderdeel van deze inpassingen en het gemeentebesluit over de inpassing van deze Rijksweg. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van een deel van de gronden van bovengenoemd complex. In goede samenwerking met ATV Terbregge en een vertegenwoordiging van De Luwte heeft de gemeente een herontwerp gemaakt waarbij een toekomstbestendig terrein ontstaat voor ATV Terbregge en er tevens ruimte is voor nutstuinieren. De overeenstemming is door de Rotterdamse Bond van Volkstuinders, ATV Terbregge, de gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat vastgelegd in een protocol dat de basis vormt voor de herinrichting van het huidige terrein. Op dit moment wordt de detaillering van het plan in goed overleg verder uitgewerkt. Omdat de nutstuinders geen formele vertegenwoordiging of organisatie hebben, tekenen zij niet mee. De nutstuinders zijn hierin wel gekend en zijn akkoord met de voorgestelde oplossingsrichting. In het protocol is de consensus verwoord tussen alle partijen over de grove indeling en de omvang van het aantal nuts- en volkstuinen. Uitgangspunt is dat alles op eigen grond van de gemeente wordt opgelost. ä oŌ cą Q m Blad: 2/2 Natuurlijk zal er nog de nodige overlast op het terrein ondervonden worden die met de herinrichting en verhuizingen te maken hebben. Hiervoor worden alle tuinders gecompenseerd via een huurkorting voor het jaar 2017.

Rijkswaterstaat en Stadsontwikkeling zullen zorgdragen dat dit proces zo snel en zorgvuldig mogelijk wordt doorlopen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Een afschrift van deze brief stuur ik aan de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek Met vriendeljjįţe gn Drs. R.E. (Ronald) Schneider Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie Cc.: Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek, t.a.v. de â€‹H. Kamps, Postbus 70012, 3000 KP ROTTERDAM

8-2-2017​
Beste tuinders  

Ondanks dat de onderhandelingen moeizaam zijn tussen RWS en SO over het protocol en de daaraan verbonden ondertekening van de ontbindingsformulieren , blijven we toch doorgaan met de ontwikkeling van het nieuwe complex en zijn we nu op het punt aangekomen om de nieuwe tuinen toe gaan kennen aan de tuinders die belangstellinging getoond hebben en hun voorkeur uitgesproken hebben voor een bepaalde tuin. 
Op zaterdagmiddag 18-2-2017 tussen 12.00 en 14.00 uur zijn we in de kantine om de indeling toe te lichten en aan te geven wie waar kan komen.
Daarbij is ook de aangepaste tekening te zien waarop onze wensen en aanbevelingen verwerkt zijn.
Verder moet ik dan ook weten op welke plek op de toegewezen tuin je het huisje en de schuur wil plaatsen.

Verder hebben we ook contact gehad met diverse bedrijven welke diverse huisjes leveren  en hebben ook wat voorbeelden en prijzen ter inzage en ook verwijzigingen naar de websites.

Ook kan er nog nagedacht/besproken  worden hoe het gebied rondom de kantine ingedeeld kan worden om een gezellige omgeving en terras te krijgen en ook hoe het “eiland ” er uit kan komen te zien als bv sportveld/ speelveld , activiteiten wat voor speeltoestellen


7-2-2017
​Onderstaand een e-mailbericht dat wij op dinsdag 7 februari 2017 van de voorzitter van de RBvV ontvingen:

Beste mensen,
 Ik heb net telefonisch contact gehad met Coen en onze onvrede nog eens benadrukt. Afgesproken is dat wij op 24 februari aanstaande horen of RWS en SO eruit gekomen zijn.
Afhankelijk van de uitkomst van dit overleg zullen we (in overleg met jullie) naar bevinding handelen. 
Er wordt overigens volmondig erkend dat het voor de tuinders van Terbregge allemaal heel vervelend is en nauwelijks uit te leggen.
 
Het leek me goed jullie hierover te informeren.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yvonne Claassen-Thiers 
Voorzitter
 
Rotterdamse Bond van Volkstuinders
Strevelsweg 700-308
3083 AS Rotterdam
tel: 010-480 94 45
e-mail: bestuur@rbvv.nl
website: www.rbvv.nl


Voortgang besprekingen a13/a16 Vandaag heeft het bestuur van de ATV Terbregge weer om de tafel gezeten met RWS, de RBvV en Stads Ontwikkeling Rotterdam. Het Protocol dat wij graag zouden ondertekenen loopt iedere keer weer vertraging op omdat RWS en Rotterdam het nog niet eens kunnen worden over de vergoedingen die aan elkaar moeten worden betaald. Rotterdam wil geen risico lopen en RWS wil weten waar ze wat voor moeten betalen. Wel hebben we druk kunnen uitoefenen om dit te ondertekenen protocol van maart 2017 naar eind januari 2017 te krijgen. Pas na het ondertekenen van dit protocol kan RWS de afspraken met de individuele gedupeerden afhandelen. Verder konden we als bestuur, bedingen dat er voor de mensen die voor de weg, weg moeten volgend jaar geen grondhuur in rekening gebracht wordt. Voor de andere leden van de tuin die natuurlijk volgend jaar ook overlast gaan ondervinden hebben we een zelfde korting gekregen zodat bij de volgende jaarnota bij niemand van ATV Terbregge grondhuur in rekening zal worden gebracht! We zijn er nog lang niet maar het is weer een stapje in de goede richting. Verder is er gesproken over beveiliging/bewaking van het terrein als de bouw gaat beginnen. 
Verdere toelichting komt op een ledenvergadering in december van dit jaar. U krijgt hier nog nader bericht over. Bij deze vergadering zal de gemeente Rotterdam en waarschijnlijk ook RWS aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Namens het bestuur

Beste tuinders 
De gemeente heeft ons gevraagd om een ontwerp en met suggesties te komen voor de ruimte rondom de kantine.
We willen een geheel nieuwe indeling van de ruimte en hebben daarbij jullie hulp nodig om te inventariseren wat de leden voor recreatie activiteiten zouden willen voor hun zelf en hun (klein)kinderen. We denken o.a. aan een speelveldje voor basketbal,korfbal, badminton voetbal of andere sporten , ook voor de kleintjes wat eenvoudige speelwerktuigen zoals rekstok glijbaan e.d.
Ook een soort loungehoek in een bepaalde style bv. Ibaza style of met leibomen of palmen.
De nieuwe overkapping zou uitgebreid kunnen worden naar de zijkant.
Er zouden eventueel ook klapdeuren aan de achterkant gemaakt kunnen worden om alle grond bij de kantine te betrekken.
Verder educatieve tuinen voor kinderen of bejaarden (humanitas) kruidentuinen of een boomgaard met verschillende soorten of ?????
Ik hoop op vele suggesties van jullie.
De basistekening komt nog en kan ook in de kantine of het mededelingen bord bekeken worden.
Vrijdag 4-11-2016 ben ik in de kantine van 9 tot 13.00 uur en zaterdag van 12.00 -13.00 om uitleg te geven over dit en ook over de voortgang met de gemeente en de voorlopige afspraken welke er nu liggen. 
We hebben nog geen definiete data en afspraken maar wel vele voorstellen en die kunnen jullie natuurlijk ook aanvullen.
Zodra er definitieve afpspraken zijn over uitbetaling –reducties –uitvoeren van werken en verplaatsingen zullen we een vergadering beleggen voor alle leden.

Hierbij de stand van zaken voor RWS
​NIEUWSBRIEF nr 15
Datum: 20-10-2016 In deze nieuwsbrief: Het Tracébesluit  A16-Rotterdam is vastgesteld en heeft ter visie gelegen, beroepen bij Raad van State zijn ingediend. Wat is de rol van de Raad van State. Verdere procedure volgens planning Rijkswaterstaat Tracébesluit A16 Rotterdam is vastgesteld en heeft ter visie gelegen tot 6-10-2016 
Het “Tracébesluit A16 Rotterdam” heeft tot 6 oktober ter visie gelegen. Tot die datum kon tegen dit besluit een beroep ingediend worden bij de Raad van State door diegenen, die ook een jaar eerder een zienswijze indienden toen het Ontwerp Tracébesluit (OTB) ter visie lag.
Zoals toegelicht in Nieuwsbrief 14 werd in 2015 afgezien van een gezamenlijke zienswijze op het OTB namens het gehele Platform-A13/A16, maar is wel een flink aantal zienswijzen ingediend door de afzonderlijke Platformdeelnemers (zie nieuwsbrief 14). Enkele daarvan zijn nu bij de Raad van State in beroep gegaan tegen het vastgestelde Tracébesluit. Daaruit bleek namelijk, dat van de ingediende zienswijzen heel weinig is overgenomen. 
De Nota van Wijzigingen meldt wel een aantal belangrijke verbeteringen t. o.v. het OTB, zoals 100m tunnelverlenging in het Terbregseveld tot 200m vanaf de Rotte, een 4 meter verlaagde tunnel door het Lage Bergse Bos, die daardoor nu maar 4m boven maaiveld uit steekt in plaats van 8m en ook de verlaging met 1,50m van het viaduct over HSL en RandstadRail. Dat zijn echter geen gevolgen van de zienswijzen, maar het resultaat van bespreking in de gemeenteraad en het daarop gevolgde overleg tussen wethouder en minister in de zomer van 2015 nog vóór het OTB ter visie werd gelegd, maar te laat om daarin nog op te nemen.

Wat is de rol van de Raad van State
De RvS toetst alleen of aan de wettelijke procedures is voldaan. Aan wettelijke verplichtingen voor geluid en lucht en de voorgeschreven berekeningswijze wordt naar verwachting wel voldaan. Dat bij die wettelijke normen en die berekeningswijze de nodige kanttekeningen zijn te plaatsen doet daar niets aan af. D e RvS beoordeelt alleen of de nu geldende wet goed is toegepast. 
Veel  zienswijzen op het ontwerp tracébesluit gaan er over dat het met een aantal voorgestelde maatregelen (bovenwettelijk) nog beter kan en dat geen afweging is gemaakt  tussen die verbeteringen van de omgevingskwaliteit en de kosten daarvan. Dat zou een politieke afweging moeten zijn. De beoordeling van die zienswijzen is echter een bevoegdheid van de minister en valt niet onder de toetsingstaak van de RvS. Het gaat dus met name om een vrij juridische toetsing of aan de wettelijk voorgeschreven  procedures is voldaan. Voorstellen voor een betere inpassing maken bij de Raad van State weinig kans als aan de wet is voldaan.
De Natuur en Milieufederatie ZH heeft in hun zienswijze we een aantal belangrijke procedurele punten waarop een beroep wellicht wel kans maakt. Daarbij gaat het met name om punten waarin vraagtekens worden gesteld bij de wijze waarop de berekeningen zijn uitge voerd waarmee nut de noodzaak van de weg wordt aangetoond en om gebreken in de Milieueffectrapportage. Voor die punten is de NMZH in beroep gegaan, met medeondertekening van een aantal in het PlatformA13/A16 deelnemende organisaties: Bewonersorganisaties Ommoord, Terbregge’s Belang en 110-Morgen, de Belangenvereniging Hillegersberg BergseBos en de Stichting RotteVerband. Het beroep is op deze website geplaatst, evenals het beroep, dat is opgesteld door de initiatiefnemers van de actiegroep Saldo 010 en is mede ondertekend door de Bewonersorganisaties Ommoord en 110-Morgen. 

Verdere procedure volgens planning Rijkswaterstaat
Eind 2016 start de selectieprocedure voor aannemers. 
Medio 2017 volgt naar verwachting de uitspraak van de Raad van State. 
Als die uitspraak het Tracébesluit handhaaft wil Rijkswaterstaat in 2018 de werkzaamheden starten.
De opening staat nu gep land in 2023. 

21-7-2016
​Na lang overleg en grondige bestudering van de taxaties zijn nu alle bedragen van de taxatie van de te verplaatsen huisjes bekend gemaakt door RWS in een definitief totaal verslag van alle huisjes.
Diegenen welke nog vragen hadden richting RWS kunnen nu de uitslag krijgen van de vastgestelde taxatieprijs door RWS.
Neem even contact op met mij om een afspraak te maken via de mail
theotiny97@hotmail.com of via 0636308013
​Theo

11 april 2016 
Op woensdag 13 april 2016 zullen de taxatieprijzen van de tuinen welke weg moeten voor de ontsluitingsweg bekend worden gemaakt.
Heb je interesse om je taxatieprijs te horen en uitleg te krijgen hoe deze tot stand is gekomen dan kan je tussen 14.00 uur en 16.00 uur mij vinden in de bestuurskamer van de kantine , waar ik je dan de hoogte van de taxatie van je tuin en de uitleg persoonlijk kan vertellen. Mocht je niet in staat zijn om aanwezig te zijn dan kan je mij van 18.00 uur tot 20.00 uur bellen op nummer 0636308013.
Hebben wij nog geen contact gehad dan zal ik de overige eigenaren zelf bellen of mailen vanaf donderdagmiddag 12.00 uur.

5 april 2016
De maand maart heeft niet gebracht wat ik er van verwacht had en dat is jammer  maar ik hoop dat we dat in april goed kunnen maken.
De afspraken over het voltooien van de taxaties en het afronden hiervan hebben wat vertraging opgelopen door ziekenhuis opnames en medische ingrepen bij 2 van de 3 taxateurs en daarna wat langer tijd nodig om te helen. Dit schijnt nu gelukkig allemaal goed verlopen te zijn en de heren hebben hun werk weer hervat en ik heb inmiddels begrepen dat zij aan het afronden zijn en hopen dus binnenkort meer hierover te berichten.
Als de taxatie prijzen allemaal bekend zijn zal ik met een ieder persoonlijk contact opnemen en de taxatie met jullie bespreken.
Helaas moet ik constateren dat er al verhalen rond gaan dat de mensen al weten wat de taxatie prijs is, maar dit zijn allemaal spookverhalen en slaan nergens op.
Zodra ik met de heren taxateurs overeenstemming heb over de prijzen zal dat direct kenbaar gemaakt worden.
Graag alle vragen over de taxatie en de nieuwe indeling  van het complex aan mij mailen op theotiny97@hotmail.com of zaterdags in de bestuurskamer.
Ik hoop zaterdag 9 april op de jaarvergadering ietsmeer te weten .
Graag tot zaterdag 9 april 
Theo

2 maart 2016

 Op 29 -2-2016 een gesprek gehad met Gemeente over de aansluiting van de nieuwe weg.
Aan het gesprek namen deel het bestuur van ATV , Theo koster en 2 mensen van de Gemeente van het project team A16
Eindelijk uitsluitsel over hoe de weg “definitief “aangesloten wordt op de AVO-laan.
De huisjes 62, 46,18 en 9 kunnen met deze aansluiting blijven staan en dat is ook de insteek van de Gemeente nu.
Er moet verder wel invulling gegeven worden aan de voetpaden , groen en sloten langs deze tuinen om een normale ontsluiting te krijgen, eindelijk een bevredigend ontwerp van de aansluiting.
De nieuwe tekening is nog niet beschikbaar voor publicatie , omdat hij vandaag op het laatste moment pas goedkeuring had gekregen om deze variant als “definitief ” te beschouwen.
Verder gaan we verder met het overleg met SO en de RBVV over de invulling van het nieuwe complex en de vergoeding van de eigendommen van de Vereniging welke moeten verdwijnen. Als er nog mensen zijn met goede ideeen over een invulling van het nieuwe complex neem dan contact op met ons om dat te bespreken.

Op 29-2 en 1-3-2026 wederom  sessies  gehad met RWS over de taxaties van de tuinhuisjes welke weg moeten.
Omdat er toch wat discrepantie zit tussen mijn taxatie en de taxatie van RWS gaat RWS intern eerst die taxaties waar we het niet helemaal over eens zijn
( enkele te hoog en een paar te laag) verder uitwerken met hun taxateurs.
Zodra alle taxaties volgens RWS goed zijn zal ik met een ieder persoonlijk contact opnemen om over deze prijs met de eigenaren van de tuinhuisjes overeenstemming te krijgen.

Theo

A16 voortgang – 31-1-2016
​Op 26 januari 2016 hebben wij weer een gesprek gehad met RSW, SO-vastgoed , de RBVV en ons bestuur over het vervolg van de verplaatsing van de diverse tuinen.
Het protocol is op enkele punten wat aangepast en door juristen nagekeken op juistheid om verder te werken zoals afgesproken. Zodra de aanpassingen zijn verwerkt zal het protocol  in februari ter ondertekening worden  aangeboden aan RWS,RBVV, SO-vastgoed en ATV Terbregge.
Verder hebben wij en de bond het programma van eisen nog wat uitgebreid en zullen dit nog verder uitwerken om tot goede afspraken te komen met de aanleg van de nieuwe tuinen.
De taxatie van de te verplaatsen tuinen door RWS heeft door wat persoonlijke omstandigheden van deze mensen een kleine vertraging opgelopen, maar er is toegezegd dat half februari 2016  zij de resultaten beschikbaar zullen hebben en aan mij zullen toezenden.
Als ik deze gegevens heb ontvangen zal ik met de betreffende leden contact zoeken om de taxatie te bespreken en voorleggen om deze goed te keuren. Als er nog een meningsverschil zou ontstaan over de taxatie dan zal er en gesprek geregeld worden om hierover van gedachte te wisselen met de taxateur van RWS , de eigenaar van de opstallen en ikzelf.
Rws kan de taxatieprijs ( in tween ) pas uitbetalen als er met de gemeente overeenstemming is over de overdracht van te verwerven gronden van de gemeente of er een intentie verklaring ligt dat de gemeente deze grond aan RWS zal verkopen , want dan pas kan RWS een huurontbinding vastleggen met de eigenaren van de opstallen
Verder zal er in de eerste helft van maart 2016 een bijeenkomst georganiseerd worden voor de tuinders welke getroffen worden en waarin RWS en wij dan de nog resterende vragen over de taxatie en de afhandeling ervan zullen uitleggen, en er ook een akkoord contract getekend kan worden met de eigenaren van de opstallen om de eigendommen volgens de onteigeningswet te verkopen aan RWS. Hiervoor zijn de handtekening van de eigenaar nodig met geldige indentieteitspapieren en  het rekeningnummer waarop het geld gestort moet worden.
Hiervoor krijgen allen dan nog een uitnodiging.
Verder heeft RWS gezegd dat er een tekening onderweg is van de nieuwe aansluiting van de ontsluitingsweg gemaakt door SO – ontwerp A13/A16.
Hierop is ook een fietspad ontworpen waardoor er toch meer ruimte nodig zou zijn om alles te plaatsen en daarom alle beschikbare ruimte welke ze nodig zouden hebben volgens de plannen willen opeisen. 
Hierdoor zullen ook de tuinen in het grijze gebied , dus voor het plein ten prooi vallen aan de verplaatsing, misschien nog wel meer als wij dachten. Wij hebben direct bezwaar aangetekend tegen deze gang van zaken en zullen verdere stappen ondernemen als we eindelijk dan eens een tekening ontvangen. We kunnen pas verder actie gaan plegen en instanties gaan inschakelen als we een tekening hebben.
Wordt vervolg.
Theo

A16 voortgang onderhandelingen – 30-12-2015
Hierbij een kleine update over de zaken aangaande de verplaatsing van onze tuinen
Op 4 december hebben weer een gesprek gehad met RWS , Gemeente Rotterdam en de RBVV in onze kantine.
Hierbij zijn verdere afspraken gemaakt over de toekomstige gang van zaken aangaande onteigening van de betreffende tuinen, vaststellen van de waarde van de tuinen met opstallen, goedkeuring eigenaren vastgestelde waarde, wanneer overdracht en  wanneer uitbetalingen, , hoe de nieuwe tuinen opleveren en hoe en wanneer verhuizing of bouwen mogelijk.
Alles staat voorlopig gepland maar is afhankelijk van de handtekening van de minister onder het OTB , welke waarschijnlijk in het midden van 2016 geplaatst zal worden , na alle inspraak procedures afgehandeld te hebben.
Er zijn voorlopige data vastgesteld in een protocol welke RWS, Gem. Rotterdam , RBVV en ATV Terbregge   in samenspraak hebben vastgesteld en deze zullen op de bijeenkomst van 25-1-2016 bekrachtigd worden.
Datum/periode      Mijlpaal                                                          Wie verantwoordelijk
31 dec 2015                    Programma van eisen bekend (op basis van 36 te verplaatsen tuinen, aantal kan nog wijzigen)
                                                                                                                                       ATV Terbregge
Jan 2016                          Definitieve ontwerptekening voor TB wordt vrijgegeven, duidelijkheid over te verplaatsen tuinen.
                                                                                                                                       Rijkswaterstaat
Jan 2016                          Definitief maken en ondertekenen protocol
                                                                                                                                       RWS/RBvV/ATV Terbregge/Rdam
1e helft 2016                 Maken van een ontwerp incl. ramingen voor de reconstructie.
                                         Onder voorbehoud: bouwrijp maken van ‘rietland’ achter verenigingsgebouw.
                                                                                                                                        Rdam
 1e helft 2016                Milieukundig onderzoek ‘binnen de lus’
                                                                                                                                        Rijkswaterstaat
1 aug 2016                  NB voorwaarde is een vastgesteld TB
                                           Alle schadeloosstellingen voor alle partijen zijn bekend en akkoord.
                                                                                                                                        Rijkswaterstaat
1 jan 2017                        Nutstuinen op het terrein dat bestemd is voor de reconstructie moeten weg zijn.
                                            Huurontbinding verblijfstuinen.                                RBvV
                                                                                                                                             Rdam/RbVV
Jan-jun 2017                   Resterend terrein voor reconstructie bouwrijp maken.
                                            Onder voorbehoud: fase 1 verhuizing tuinders naar ‘rietland’.
                                                                                                                                             Rdam
                                                                                                                                              ATV Terbregge / individuele tuinders
Jun-dec 2017                   fase 2 verhuizing tuinders naar nieuw terrein
                                                                                                                                             ATV Terbregge / individuele tuinders
1 jan 2018                        Terrein benodigd voor realisatie TB staat – vrij van opstallen – ter beschikking van RWS
                                                                                                                                              Rdam

Er kunnen nog wat zaken veranderen in deze opsomming , maar voorlopig moeten we het doen met deze data en vaststellingen en de diverse zaken zullen nog verder uitgewerkt worden.
Verder kunnen de leden natuurlijk altijd vragen en opmerkingen en aanvullende eisen aanleveren bij mij of bij het bestuur en dan graag voor 25 januari.
Verder hoop ik dat Gem. Rotterdam nou eens snel met een nieuw ontwerp komt naar aanleiding van onze input en eisen, zodat ook wij nieuwe plannen kunnen maken.
Voor persoonlijke afspraken zijn het bestuur en ik elke eerste zaterdag van de maand tussen 11.00 en 12.00 beschikbaar in onze kantine.
Voor dringende vragen graag mailen naar t.koster@hotmail.com

Foto

​Voor meer informatie inzake de aanleg van de verbindingsweg A13/A16 ga naar de website van Rijkswaterstaat met onderstaande link
http://www.a13a16rotterdam.nl/default.aspx

​Rijk en regio tekenen Inpassingsovereenkomst A16 Rotterdam Nieuwsbericht | 16-11-2015 | 16:46
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de wethouders Langenberg van Rotterdam en Fortuyn van Lansingerland hebben de Inpassingsovereenkomst A16 Rotterdam getekend. In de overeenkomst leggen Rijk en regio een serie afspraken vast over de inpassing van de toekomstige snelweg A16 Rotterdam tussen de A13 en het Terbregseplein en de financiering daarvan. Minister Schultz: ‘Het verkeer in de regio Rotterdam groeit en daarmee de files. De aanleg van deze nieuwe snelweg is goed voor de doorstroming van het verkeer in dit  economisch belangrijke gebied. We zijn samen tot een mooi pakket van maatregelen  gekomen en zetten daarmee weer een belangrijke stap richting de aanleg van de weg.’  Wethouder Pex Langenberg: ‘De A16 Rotterdam is belangrijk om de files te verminderen. Maar leefbaarheid voor de omgeving is net zo belangrijk en daar hebben wij ons als regio hard voor gemaakt. Met als resultaat deze inpassingsovereenkomst.’ Wethouder Simon Fortuyn: ’Ik ben tevreden met dit resultaat: zo gaat de minister onderzoeken of de weg bij de passage van de Randstadrail zo’n 1,5 meter lager kan worden aangelegd, is de verdieping van de tunnel door het Lage Bergse Bos nu een harde eis bij de aanbesteding en zorgt Tweelaags ZOAB-fijn, een wens van beide raden, op het hele traject voor minder geluidsoverlast.’ Aanvullende maatregelen Na eerdere afspraken voor de inpassing van de weg hebben de minister en de regio recent een aantal aanvullende maatregelen afgesproken. De gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland hebben daarop in oktober 2015 voor ondertekening gestemd.
Afgesproken is dat de landtunnel in het Lage Bergse Bos vier meter lager wordt aangelegd dan nu in het ontwerp-tracébesluit is opgenomen. Omwille van landschapsbehoud is ook afgesproken dat de tunnelmond in het Terbregseveld verder naar het zuiden zal worden verlegd tot ca. 200 meter vanaf de Rotte. De regio stelt hiervoor 4,4 miljoen euro extra ter beschikking. Bovendien is het recreaduct tussen de Vlinderstrik en het Schiebroeksepark verbreed naar 16 meter. Dit is een verbinding voor recreanten zoals fietsers en wandelaars.
De geluidsmaatregelen in de inpassingsovereenkomst komen bovenop de wettelijke maatregelen die al genomen worden in het ontwerp-tracébesluit. Ze zijn gericht op het voorkomen van een toename van geluid voor omwonenden. Zo komen er op verschillende locaties langs het tracé extra of hogere geluidsschermen dan wettelijk verplicht. Daarnaast wordt op de A16 Rotterdam en op delen van de A20 bij het Terbregseplein en de afslag Prins Alexander het zeer stille asfalt  tweelaags ZOAB-fijn toegepast.
Bovendien wordt bekeken of toekomstige innovaties kunnen worden toegepast om geluidsoverlast te beperken. Ook wordt onderzocht of de vormgeving van de tunnelmonden geoptimaliseerd kan worden voor een kwalitatief betere inpassing en om geluidsoverlast te beperken. Financiering In totaal draagt de regio ruim 100 miljoen euro bij aan de inpassingsmaatregelen voor de A16. Hiervan wordt 79 miljoen euro besteed aan de verdiepte tunnel door het Lage Bergse bos, 4 miljoen euro voor het recreaduct en 9 miljoen euro voor geluidsmaatregelen. Circa 13 miljoen euro is bestemd voor extra geluidsmaatregelen op en langs regionale wegen en maatregelen voor landschappelijke inpassing.
Naast de ruim 100 miljoen euro van de regio trekt het Rijk ruim 165 miljoen euro uit voor inpassing van de weg.
De vaststelling van het Tracébesluit voor de nieuwe weg zal naar verwachting begin 2016 plaatsvinden. De oplevering van de weg is voorzien in de periode 2021-2023.

Amateur Tuinders Vereniging – A.T.V. Terbregge                      www.atv-terbregge.com                               Lage Limiet 31, 3053 KD Rotterd