Interesse in een tuin?

Het kopen van een huisje is onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap van de vereniging. Zonder lidmaatschap, geen tuin. Koop dus nooit een huisje zonder tussenkomst van het Bestuur!!

 • De vereniging bestaat uit 84 tuinen en de oppervlakte van een tuin is 250 – 300 m2.
 • Het volkstuinpark is een semi openbaar wandelpark en van zonsopgang tot zonsondergang voor iedereen toegankelijk. Een bezoek aan ons park kunnen we u zeker aanbevelen.
 • De grond is van de gemeente Rotterdam maar wordt door de Stichting Volkstuinders in Nederland (SVIN) onderverhuurd aan A.T.V. Terbregge.
 • De opstallen op de tuin zijn eigendom van het lid van de vereniging.
 • Het Volkstuinpark is het gehele jaar open, maar overnachten in de huisjes wordt door de gemeente Rotterdam alleen in de periode van 1 april tot 1 oktober toegestaan.
 • Het verkrijgen van een tuin kan alleen door u als kandidaat-lid van de vereniging in te schrijven.
 • Alleen personen boven de 18 jaar welke in Rotterdam wonen komen in aanmerking voor een volkstuin.
 • Het inschrijfgeld voor kandidaat-leden is € 25  per jaar en dient na persoonlijke inlevering van het inschrijfformulier bij het bestuur per overschrijving op bankrekeningnummer NL77INGB0000693542 bij de ING Bank met vermelding kandidaat-lid te worden voldaan. De betaaldatum van het inschrijfgeld, geldt als officiële inschrijfdatum.
 • Het kandidaat-lid wordt op volgorde van inschrijving op een lijst geplaatst en zodra men aan de beurt is krijgt men een uitnodiging om een tuin te komen bekijken. Na 3 keer een tuin te hebben geweigerd komt men weer onderaan de lijst te staan en begint de procedure van benaderen weer opnieuw.
 • Na het sluiten van een koopovereenkomst en nadat het aankoopbedrag is voldaan vindt de overdracht plaats en vanaf dat moment is men lid van de vereniging en is ook het eenmalige inschrijfgeld ad € 75 voor het lidmaatschap van de vereniging verschuldigd.
 • Met het lid worden van de vereniging neemt men tevens alle rechten en plichten op zich welke nader zijn omschreven in de statuten en huishoudelijk reglementen van de vereniging.
 • Een van de verplichtingen is dat de leden minimaal 7 x 2 uur = 14 uur per jaar algemeen werk voor de vereniging moeten verrichten.
 • De jaarlijkse vaste kosten bedragen op dit moment rond de € 750. Daar bovenop komen nog de kosten van het verbruik van water, elektra en verzekeringen (wat per tuin verschillend kan zijn).
 • Indien men het lidmaatschap wil beëindigen, dient men het huisje aan de vereniging door middel van een  verkoop- en taxatieformulier aan te bieden, zodat deze het kan laten taxeren.
 • Overdracht van het tuinhuisje aan een koper/kandidaat tuinlid kan alleen uitsluitend via de vereniging.
 • Het bestuur is bevoegd om kandidaat leden te weigeren.

Verdere informatie is te verkrijgen via info@atv-terbregge.com of het maken van een afspraak.