Laatste Nieuws!

                                             15 juni 2020

 Na 3 maanden gedwongen gesloten zijn geweest in verband met het coronavirus hebben wij het verenigingsgebouw vanaf vrijdag 12 juni 2020 weer opengesteld.

Er is dus weer iedere vrijdagavond klaverjassen vanaf 20.00 uur.

De biljartclub start weer vanaf maandag 15 juni 2020.

De Spoor II club kan zijn clubavond op de laatste donderdagavond van de maand weer opstarten.

Er zal dit jaar geen bingo zijn.

Ons verenigingsgebouw zal vanaf heden ook weer meer geopend zijn om gezellig een biljartje te doen of even lekker bij te kletsen en wat te nuttigen.

Voorlopig op zaterdagmiddag tot 17.00, zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur en tijdens de werkbeurten.

Dus U bent vanaf nu weer van harte welkom in ons verenigingsgebouw en natuurlijk ook op het terras waarbij de regels van de overheid in verband het coronavirus natuurlijk wel in acht moeten worden genomen.

Ook is er het plan om diverse activiteiten te organiseren.

Een aantal leden hebben al aangegeven hier aan te willen medewerken waar wij al heel blij mee zijn en waardoor er misschien nu een activiteitencommissie zou kunnen worden opgericht.

Maar hoe meer zielen hoe meer vreugd, dus zegt u ik wil ook mee helpen meldt u zich dan aan.


27 maart 2020

Post van de SVIN

De Gemeente Rotterdam heeft middels de noodverordening tot 01 juni 2020 maatregelen afgekondigd. Voor de tuincomplexen houdt dat het volgende in: 

blijf zo veel mogelijk thuis 

bezoek de tuin met maximaal 2 personen 

geen visite op de tuin, barbecue met maximaal 2 personen 

het verenigingsgebouw, winkel, schuur, toiletgebouw en sportveldje zijn gesloten   

houd 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij een praatje op het pad en onderhoud van het semi-openbare deel   

leden met een gezin waarvan iemand ziekteverschijnselen heeft, blijven thuis. Het volkstuincomplex wordt niet gebruikt als quarantaine oord.   

Burgemeester Aboutaleb heeft de Noodverordening COVID-19 afgekondigd. Handelen in strijd met de voorschriften uit deze verordening is strafbaar gesteld in artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht. Strafmaatregelen kunnen zijn: hechtenis, een geldboete of sluiting van het volkstuincomplex. Tevens wanneer u zich niet houdt aan deze maatregelen, zal dit onmiddellijk leiden tot beëindiging van uw lidmaatschap en verwijdering van het complex. 

Wanneer iedereen zich houdt aan deze regels kan het complex open blijven en kunnen we ervoor zorgen dat de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperkt wordt. 


27 maart 2020

Beste tuinleden,
Hierbij ontvangt u een bericht van de AVVN betreffende de aangescherpte maatregelen tegen het corona virus. Als wij ons niet aan de regels houden, bestaat de kans dat de burgemeester het park sluit. Dit willen we natuurlijk ten alle tijden voorkomen. Daarom hier ook nog even de laatste regels op een rijtje:

* Houdt altijd 1,5 meter afstand van andere mensen, ook op de parkeerplaats, ook in je tuin en ook op het pad!!

* Ontvang geen andere mensen op je tuin. Het samenscholingsverband is vandaag (27 maart 2020) aangescherpt en betekent dat er in de openbare ruimte, waaronder dus een volkstuinvereniging, maximaal 2 personen samen mogen zijn. Deze maatregel is nu officieel van kracht en kan dus ook beboet worden.

* Ga dus liefst alleen of met je partner naar je tuin maar zeker niet met meer dan 2 personen. (je eigen inwonende jonge kinderen mag natuurlijk wel) Helaas dus geen verjaarspartijen, barbecues of andere bijeenkomsten.

* Blijf thuis als je ziek bent. Ook als een gezinslid ziek is.

* Kom alleen met de auto als het echt niet anders kan. Een volle parkeerplaats kan suggereren dat het te druk is op het park.

* Was na gebruik van de karretjes je handen. (Nog beter zou het zijn als iedereen bij gebruik ervan de handvatten schoonmaakt met een vochtig doekje.)

* Alle activiteiten in het verenigingsgebouw zijn voorlopig gestopt. Ook zullen er vanaf 1 april nog geen inloop en werkbeurten zijn op de zaterdagen. Deze zullen later in het jaar zo mogelijk wel ingehaald worden.

Het zijn een hoop regels. Maar nogmaals: we willen er alles aan doen om het park open te houden!!

POST van het AVVN  
Aangescherpte maatregelen inzake coronavirus:
De regering heeft op 23 maart 2020 nieuwe, verscherpte maatregelen afgekondigd in de aanpak van de coronacrisis. Wat dit betekent voor tuinverenigingen en hun tuinders en voor AVVN als organisatie tot in ieder geval 1 juni a.s. tref je hieronder aan. Houden we ons niet aan de voorschriften dan bestaat de kans dat de burgemeester het park sluit.

Naar je tuin toe? Uitgangspunt voor iedereen, dus ook voor tuinders, is: blijf zoveel mogelijk thuis.
Een frisse neus mag je halen als jij en je huisgenoten gezond zijn. Die frisse neus kún je op de tuin halen. Wil je ondanks het advies om vooral thuis te blijven toch naar de tuin, doe dit dan bij voorkeur alleen of met één huisgenoot. Hou altijd, dus ook op het tuinpark en op de tuin, minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Ontvang geen andere mensen op je tuin.

Geen bijeenkomsten meer. Bijeenkomsten, samenkomsten, evenementen zijn verboden, ongeacht het aantal deelnemers. Dat betekent dat er geen activiteiten voor en door leden mogen plaatsvinden en ook geen activiteiten met bezoekers, ook niet in de buitenlucht. Dus: geen algemene vergadering, bestuurs- of commissievergadering, werkbeurten, werkgroep-activiteiten, rondleidingen, ontvangsten en noem maar op. Overleg en vergaderingen kunnen zo nodig en indien mogelijk plaatsvinden via e-mail, whatsapp, de telefoon (conference call) of videobellen.
Gebouwen dicht: Verenigingsgebouwen met horecafunctie moeten al van overheidswege tot 6 april de deur sluiten. Wij verwachten dat dit binnenkort verlengd wordt tot 1 juni.
We adviseren om verder ook verenigingsgebouwen zonder horecafunctie, alle andere gemeenschappelijke gebouwen, waaronder tuinwinkel, gereedschapsschuur, toiletten, in ieder geval gedurende deze periode te sluiten. 

 
Ten aanzien van de geadviseerde sluiting van toiletten menen wij dat zich hier zoveel potentiële contactpunten voor besmetting zijn dat het onverstandig is deze open te houden. Van besturen of andere vrijwilligers mag niet verwacht worden dat ze deze preventief gaan schoonhouden. Sluiting van toiletten is een offer dat in de strijd tegen het coronavirus gebracht mag worden.
Communiceer maatregelen en spelregels. Op de verenigings- en tuinparkbesturen rust een grote verantwoordelijkheid. Ons advies is om duidelijk naar de leden en bezoekers van het tuinpark te communiceren wat naast de verplichte maatregelen de specifieke spelregels zijn ten aanzien van gezondheid en veiligheid. Naar de leden in ieder geval via de reguliere communicatiekanalen en voor bezoekers en leden door een duidelijke en niet te missen aankondiging bij de ingang.

 
De spelregels en voorlichting omvatten in ieder geval de verplichte maatregelen van de overheid. Daarnaast kunnen specifieke spelregels voor het tuinpark worden opgesteld. Wij adviseren daarin op te nemen waar punten voor contactbesmetting zijn (bijvoorbeeld kranen, pompen, handvatten van kruiwagens) en mensen op te roepen die na gebruik schoon te maken/ontsmetten met zelf meegebrachte middelen. Wij geven ook in overweging om de (loop)poort open te houden. Minder handen aan de poort geeft minder kans op besmetting.
Insteek: tuinpark openhouden: Insteek is om het tuinpark open te houden, opdat gezonde tuinders -indien zij dit nodig achten- naar hun tuin kunnen gaan. Insteek is ook om het tuinpark voor bezoekers open te houden.
 

Opening is wel aan voorwaarden gebonden: Tuinders en bezoek dienen zich te houden aan de verplichte maatregelen van de overheid en aan de specifieke extra spelregels van de vereniging. Voorkomen moet worden dat de gemeente overgaat tot sluiting van het tuinpark.Dat neemt niet weg dat het bestuur ook de verantwoordelijkheid kan nemen om het tuinpark voor bezoek maar ook voor leden te sluiten als het te druk wordt (groepsvorming ontstaat) of mensen niet 1,5 meter afstand van elkaar houden of kunnen houden. Foto’s kunnen als bewijslast dienen.
AVVN:
Tenslotte informatie over AVVN-medewerkers, vrijwilligers en externe adviseurs.
Wij maken tot in ieder geval 1 juni geen externe afspraken. Bestaande afspraken worden uitgesteld tot nader order. Het Activiteiten en Informatiecentrum in Utrecht is gesloten. Medewerkers van het AVVN-bureau werken thuis en zijn bereikbaar. De dienstverlening blijft plaatsvinden via e-mail, telefoon en videoverbinding.
AVVN-kennistuin: Informatie over de coronamaatregelen staat ook in de kennistuin van onze website.

16 maart 2020.

Beste tuinleden,

Bij deze delen we u mede dat gezien de huidige situatie met het corona virus wij de Algemene Leden Vergadering uitstellen tot een nader te bepalen datum.

Aangezien ook onze Vereniging geen activiteiten in de kantine meer mag houden, worden ook daar alle activiteiten voorlopig opgeschort.

De bomen- en plantendag gaat ook niet door zoals voorgesteld. We hadden deze dag graag gezamenlijk afgesloten met koffie/thee en een broodje erbij. Dit is helaas niet meer mogelijk. De bomen zullen echter toch de grond in moeten. Theo bekijkt nu de mogelijkheden daarvan. Als u bereid bent toch een steentje bij te dragen vragen we u telefonisch contact met hem op te nemen. Dit zal zeer op prijs gesteld worden.
Tel. Theo: 06-36308013


Ook willen we u er nogmaals op wijzen dat er vacatures zijn voor:
* Bestuurslid
* Tuincommissie
* Bouwcommissie
* Activiteitencommissie

Als u interesse heeft in 1 van deze taken horen we dat graag . Ook als u vragen heeft over de inhoud van de taken.


15 maart 2020.

Beste leden,

Ons verenigingsgebouw is er niet voor niets.
Door omstandigheden hebben er de afgelopen 2 jaar
weinig activiteiten plaatsgevonden.
Daar willen wij komend tuinseizoen verandering in gaan brengen.
Een beetje gezelligheid op zijn tijd.
Maar dat kunnen wij niet alleen.
Daarom willen wij langs deze weg een beroep op u doen.
Vindt u het leuk om ook wat voor de vereniging te betekenen
dan bent u van harte welkom.
Het is de bedoeling om een activiteitencommissie op te
starten.
Leuke ideeën zijn altijd welkom.
Zo is er weer vanaf 25 april 1x in de maand een gezellige bingoavond met mooie prijzen.
Op maandag 30 april gaat onze biljartclub weer van start.
Vanaf april is er weer iedere vrijdagavond gezellig klaverjassen
waar u ook altijd welkom bent voor een potje biljart of darten.
Iedere laatste donderdagavond is er een treinenclub.
Het activiteitenclubje 70+ kan ook nog mensen gebruiken
(datum wordt nog bekend gemaakt).
Zo willen wij een groep oprichten om het hele complex weer
vogelvriendelijk te gaan maken en de vlindertuin weer in ere te herstellen.
Ook is er de mogelijkheid om op groot scherm naar de formule 1 te komen kijken.
En ook het EK voetbal op groot scherm.
Ook willen wij streven naar meer openingstijden voor een gezellig praatje of even een lekker een potje biljarten.
Er is ook een poolbiljart aanwezig voor de liefhebbers.
En in de vakanties willen wij ook iets leuks verzinnen voor de kinderen.
Alle suggesties zijn welkom.
Maar wij kunnen het niet alleen dus alle hulp is welkom om er een gezellig tuinseizoen van te maken met zijn allen.
Wilt u zich opgeven dan is dat mogelijk bij:
Erik Maarten Visser tel. 06-48932645 en
Hanny Evenwel tel. 06-21267952
Hopelijk gaat het een fijn tuinseizoen worden.
Met vriendelijke groeten,
Erik en Hanny


6 maart 2020.

Beste tuinleden,

De voorgenomen datum van de Algemene Leden Vergadering 2020 is zaterdag 4 april van 10.00 tot 12.00 uur. Agenda en vergaderstukken worden u tijdig beschikbaar gesteld.


6 maart 2020.

Op 21 maart 2020 organiseren we een algemene bomen- en plantendag.

Het bestuur van A.T.V.Terbregge hecht er erg aan om de saamhorigheid op ons complex te verhogen en mede door deze activiteiten brengen we ook tijd met ons allen door en komen we ook in contact met onze gelukkig nu al vele nieuwe leden. Graag zien we jullie dus allemaal en dat hoeft niet te zijn voor alleen fysiek zwaar werk, maar ook voor lichte werkzaamheden zoals bereiden en verdelen van koffie, thee en andere versnaperingen, licht grondwerk zoals harken en zaaien, of het aangeven en vervoeren van andere materialen.

Het is de bedoeling om ons complex weer een mooi en gezellig uiterlijk te geven en meer ruimte te bieden aan de vogels en insecten na de vreselijke kaalslag in onze directe omgeving i.v.m. de aanleg van de A16.

We willen de grote open grasvelden, de kleinere stukjes gras, en het stuk rondom de kantine nu als eerste aanpakken om daar bomen en struiken te planten.

We hebben nu 34 nieuwe bomen gekregen om te planten en een  grote hoeveelheid haagbeuken aangeschaft om te planten en wat siergras soorten voor een perk mat siergrassen bij de kantine. Tevens willen we een begin maken met het inzaaien van wilde bloemen e.d. op diverse plekjes en de vlindertuin weer vlindertuin maken!!!

Om ons complex een nieuw aanzicht te geven zoeken we ook mensen die graag meehelpen en meedenken om deze plannen te ontwikkelen en uit te voeren. Daarbij zoeken we natuurlijk ook hulp bij de diverse organisaties welke  zich nu sterk maken om het leven van de broodnodige insecten en vogels  te verbeteren, zoals de AVVN- SVIN -deelgemeente-en andere nog te benaderen instanties.

Op 21 maart 2020  vanaf 10.00 willen we dus een begin maken en deze bomen en struiken met al onze leden en families en belangstellenden te plaatse. De vereniging zal daarbij zorgen voor koffie, thee of fris en misschien ook een lekker broodje om gezellig met elkaar ons complex weer die mooie natuurlijke uitstraling te geven en een begin te maken met eindelijk een nieuw tuinjaar zonder verdere grote problemen.

Als je kan komen laat ons dat dan even weten via de gebruikelijke kanalen facebook, website, bestuursleden of email.


14 juli 2019.

Beste Tuinders

Vanaf maandag 15 juli 2019 zal er aan de A16 door de Groene Boog in de omgeving van ons complex gewerkt gaan worden. 
Het hekwerk zal verwijderd worden en er zullen bomen gekapt worden en zand gereden worden.
Zaterdag aanstaande 20 juli 2019 om 12 uur zal ik in de kantine de geplande werkzaamheden van de Groene boog aan de hand van een tekening en een planning uitleggen, en eventuele vragen en ideeën of adviezen van jullie terugkoppelen naar de Groene Boog.

Tevens hebben we van RWS een kleine attentie gekregen om uit te delen aan onze leden en deze zal ook zaterdag aan de leden verstrekt worden in de kantine.

Ik zie jullie graag zaterdag om 12.00 uur in de kantine..

Theo Koster
A.T.V. Terbregge
A16- verplaatsing tuinen

19 augustus 2019.

Beste Tuinders

Bij het onderdeel Onze Tuinen zijn nieuwe foto`s geplaatst. Deze keer de prachtige tuin van Jaap en Sija !!


Rotterdam, 16 maart 2020.

Beste tuinleden,

Bij deze delen we u mede dat gezien de huidige situatie met het corona virus wij de Algemene Leden Vergadering uitstellen tot een nader te bepalen datum.

Aangezien ook onze Vereniging geen activiteiten in de kantine meer mag houden, worden ook daar alle activiteiten voorlopig opgeschort.

De bomen- en plantendag gaat ook niet door zoals voorgesteld. We hadden deze dag graag gezamenlijk afgesloten met koffie/thee en een broodje erbij. Dit is helaas niet meer mogelijk. De bomen zullen echter toch de grond in moeten. Theo bekijkt nu de mogelijkheden daarvan. Als u bereid bent toch een steentje bij te dragen vragen we u telefonisch contact met hem op te nemen. Dit zal zeer op prijs gesteld worden.
Tel. Theo: 06-36308013

Ook willen we u er nogmaals op wijzen dat er vacatures zijn voor:
* Bestuurslid
* Tuincommissie
* Bouwcommissie
* Activiteitencommissie

Als u interesse heeft in 1 van deze taken horen we dat graag . Ook als u vragen heeft over de inhoud van de taken.

Tot slot vindt u bij deze mail een bijlage. Dit is de brief betreffende het corona virus die wij toegestuurd kregen van de AVVN, waarin verdere maatregelen beschreven staan.

Wij wensen u en uw familie een goede gezondheid toe.